SAKOV


Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging (SAKOV) beywer hom vir die bevordering van Protestantse kerkmusiek in die Afrikaanse kerke en funksioneer as 'n professionele liggaam in belang van die kerkorrelis. Dit bring orreliste en ander belangstellendes vakkundig met mekaar in kontak, en verskaf vakwetenskaplike inligting en voorligting. SAKOV tree verder adviserend op en poog om verantwoordelike riglyne neer te lê en aanbevelings te maak – ook ten opsigte van salarisse en dienskontrakte van orreliste.

Sedert sy stigting op 10 Mei 1980 publiseer SAKOV gereeld 'n amptelike tydskrif, Vir die Musiekleier, sowel as Nuusbriewe. Skolingskursusse word jaarliks in die dertien SAKOV-streke in Suid-Afrika en Namibië aangebied, en spesiale projekte soos publikasies en CD's word onderneem. SAKOV-lede word blootgestel aan die nuutste inligting en nuus ten opsigte van kerkmusiek.

Met byna 1 000 lede is SAKOV 'n tuiste vir alle kerkorreliste!

» Nota: Die 2016 salarisskaal is aanlyn beskikbaar aan SAKOV lede

SAKOV Missie

Om kerkorreliste te ontwikkel en te ondersteun om funksionele, relevante en ge-inspireerde diens te lewer aan gemeentes in Suider-Afrika wat gebruik maak van die Afrikaanse kerklied.

SAKOV Visie

Om ‘n vereniging te wees wat streef om te verseker dat ontwikkeling en opleidingsbehoeftes van lede progressiewe realisering toon ten opsigte van universele asook eiesoortige skoling, verbetering in die gehalte van kerkorrelspel en eliminering van ongewensde praktyke onder Suider-Afrikaanse kerkorreliste.

» SAKOV se Grondwet

Verdere inligting oor SAKOV en sy aktiwiteite, asook kontakbesonderhede, is by die onderskeie keuse-opsies beskikbaar.

Vind ons op Facebook

Addisionele Inligting